książka

projekt i skład książki oraz okładki – cyklu wywiadów prasowych
– przygotowanie do druku.

Objętość 550 str.